Puzzle PiecesElement-06
Circle

Från zero till hero

Colleagues Having a Meeting

Kom igång med hållbart företagande

De ökande hållbarhetskraven i näringslivet skapar en ​gyllene möjlighet att positionera ert företag i den gröna ​omställningen i Norrbotten. Genom att jobba proaktivt ​och transparent med hållbarhetskrav kan ni minimera ​risker och spara in på ekonomiska och miljömässiga ​kostnader.


Använd FN:s globala mål och ISO 26000 som ​katalysatorer för positiv förändring. Med verktyg för att ​utveckla en hållbar affärsstrategi kommer ert företag att ​frodas på en alltmer miljömedveten marknad.

Circle

RAVNA:

People First

Christina Henriksen

Hållbarhetsstrateg

Telefonnummer:

0046 70 33 51 868

E-postförfrågan:

Info@ravna.se

Circle

RAVNA:

People First

SDG color icon symbol

RAVNA: People First

stödjer de Globala Målen