Bli verifierad

Professional aged barber

Stärka er konkurranskraft

Öka trovärdigheten till ert hållbarhetsarbete hos kunder, ​investerare och andra intressenter samtidigt som ni ​undviker att anklagas för greenwashing, pinkwashing, ​cherrypicking med mera. Verifiering stärker också er ​konkurrenskraft i upphandling och ansökan om

gröna lån och investeringar.


RAVNA: People First erbjuder granskning av en CDP ​Standards Office certifierad hållbarhetsauditör och ​samarbetar med SWEDAC ackrediterade VERIFY Agency ​of Sweden, första företaget i världen att verifiera ​hållbarhetsarbete för ISO 26000.

Circle

RAVNA:

People First

Christina Henriksen

Hållbarhetsstrateg

Telefonnummer:

0046-70 33 51 868

E-postförfrågan:

Info@ravna.se

Circle

RAVNA:

People First

SDG color icon symbol

RAVNA: People First

stödjer de Globala Målen