Inkluderings IQ

Group of People Doing Fist Bump

Social hållbarhet i Norrbotten

Norrbotten har den mest könssegregerade ​arbetsmarknaden i Sverige. Samtidigt är mångfald, ​jämställdhet och inkludering ledande frågor inom social ​hållbarhet för företag i dag.


RAVNA erbjuder:

  • verktyg för att jobba med jämställdhet och ​inkludering i LEAN
  • stöd att utveckla en jämställd affärsstrategi


Med RAVNAs metoder får ni stöd för att jobba strategiskt ​och lyhört med frågorna.


Circle

RAVNA:

People First

Christina Henriksen

Hållbarhetsstrateg

Telefonnummer:

0046-70 33 51 868

E-postförfrågan:

Info@ravna.se

Circle

RAVNA:

People First

SDG color icon symbol

RAVNA: People First

stödjer de Globala Målen